zaloguj się | Twoje konto
 Twój koszyk jest pusty
  
  Zawęź wyszukiwanie:   
 
 
data ostatniej aktualizacji produktów: 2019-11-06 12:38:07   

pomoc

pomoc

ZAMÓWIENIA

 1. Składanie pierwszego zamówienia
  W trakcie składania pierwszego zamówienia będziecie Państwo musieli stworzyć swoje konto, (patrz Twoje Konto), na którym będą przechowywane Państwa dane adresowe i preferencje. Dane te będzie można później dowolnie modyfikować poprzez ponowne logowanie.
 2. Zakładanie konta
  Aby założyć konto w naszym sklepie internetowym, należy wybrać link Twoje Konto. Zobaczycie Państwo stronę z możliwością zalogowania się do sklepu. Jeżeli nie macie Państwo jeszcze założonego konta, możecie wybrać link Załóż Konto. Otworzy się Formularz rejestracyjny. Aby poprawnie założyć konto należy dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu, klikając przycisk "dalej", aby zakończyć proces rejestracji. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie przesłany mail aktywacyjny. Założenie konta oznacza akceptację regulaminu sklepu internetowego.
 3. Kupowanie
  W celu dodania wybranego produktu do zamówienia, należy wcisnąć na ikonę koszyka. Produkt wędruje do listy zamówionych towarów, aby zrealizować zamówienie należy po przejściu do Twojego Koszyka, widocznego u góry ekranu, kliknąć przycisk „Zamawiam” System poprosi o podanie sposobu dostawy formy płatności i jaki dokument sprzedaży ma być wystawiony PARAGON/FAKTURA . Następnie system po raz ostatni poprosi o sprawdzenie wszystkich danych, do wysyłki prosimy o uważne sprawdzenie, jeżeli wszystkie dane są poprawne należy kliknąć przycisk Potwierdzam . Podczas każdego kroku zamawiania istnieje możliwość cofnięcia,poprawienia danych-rezygnacji z zakupu.
 4. Zakończenie transakcji
  Zakończenie zakupu  przyciskiem "potwierdzenie zakupu" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  Jeżeli zamówienie zostało złożone poprawnie, na podane przy rejestracji konto e-mail zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia.
  Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość i weryfikacja zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

PŁATNOŚCI

 1. Przedpłata na konto - w przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Firmy Elektronik s.c.
 2. Płatne przy odbiorze - płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru. Wysokość przyjmowanej przez kuriera kwoty nie może przekroczyć 5000 zł netto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym.
 3. Gotówką - przy odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie firmy Elektronik s.c., ul. Kaliska 5 w Ostrowie Wlkp

DOSTAWA

 1. Poczta - przesyłka jest dostarczana kurierem Poczty Polskiej.
 2. Odbiór własny - po odbiór towaru zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Kaliskiej 5 w Ostrowie Wlkp.
  Termin odbioru zamówionych produktów należy uzgodnić z obsługą sklepu Internetowego, nr tel. (062)735-13-10 lub 736-75-91)
 3. Ile kosztuje?
  • Koszty przesyłki Pocztą Polską za zakupy, których wartość nie przekracza 500 zł przy przedpłacie 15 zł brutto, pobranie 17,50 zł,
  • Koszty przesyłki kurierem GLS (do 25kg) za zakupy, których wartość jest wyższa niż 500 zł przy przedpłacie 17,90 zł brutto, pobranie 23,00 zł,
  • Koszty przesyłki za zakupy, których wartość przekracza 500 zł brutto (przy wpłacie na konto): Dostawa gratis!
   Kupujący ma możliwość wyboru innego dostawcy, po dokonaniu wcześniejszych indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym, jednocześnie ponosząc koszty pakowania w wysokości 3,50 zł Brutto
  • Paczkomat InPost  10,90zł brutto
 4. Czas oczekiwania - prawidłowo złożone zamówienia są dostarczone:
  • Poczta Polska: 2-7 dni robocze
  • GLS: 1-2 dni robocze
  • Paczkomat InPost: 2-3 dni

GWARANCJA

 1. Dla akumulatorów dostarczanych wraz z produktem okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od chwili wydania produktu konsumentowi.
  W stosunku do nabywcy nie będącego konsumentem okres gwarancji rozpoczyna się od chwili przejścia na niego ryzyka związanego z nabytym produktem.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, w szczególności spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
 4. Gwarancją nie są objęte części szklane, baterie, przewody, obudowy oraz materiały ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji sprzętu (np.: groty, szczotki węglowe, żarówki, itp.). Elementy grzejne podlegają maksymalnie jednokrotnej wymianie w ramach gwarancji.
 5. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, wykonywania niefachowego demontażu, napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione (tj. nieautoryzowany serwis), niewłaściwej konserwacji produktu lub jej braku.
 6. Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnych napraw nabytego produktu. Sposób naprawy produktu określa udzielający gwarancji. Gwarant może według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
 7. Zgłoszenie usterki produktu powinno zostać złożone w formie pisemnej, e-mailem bądź faxem (dane kontaktowe w nagłówku warunków gwarancji) oraz powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, adres, numer telefonu, model, numer seryjny produktu, numer faktury oraz opis usterki w działaniu produktu objętego gwarancją.
 8. Zwrotu wadliwego produktu należy dokonywać do siedziby Elektronik s.c. 63-400 Ostrów Wlkp Kaliska 5
 9. Wady utrudniające lub uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta, z zastrzeżeniem pkt. 6.
 10. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, gwarancja podlega prawu polskiemu, i będzie zgodnie z nim interpretowana. 
 11. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

FAKTURY

Faktury wystawiamy wszystkim firmom, które dokonują zakupu w naszym sklepie internetowym.  Ponadto faktury wystawiane są wszystkim, którzy podczas składania zamówienia wyrazili chęć otrzymania faktury za kupowany towar. Aby tak się stało należy w formularzu zamówieniowym wpisać dane firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura.

ZWROTY

 1. Rezygnacja z zamówienia
  Od dnia otrzymania przesyłki Klient ma 14 dni na zapoznanie się z dostarczonym towarem i w tym okresie można zrezygnować z zakupionego towaru, poprzez odstąpienie od umowy, bez podawania przyczyn.
  Wyjątkiem od powyższej możliwości odstąpienia od umowy, jest niemożność zwrotu zamówionego i odebranego towaru, jeżeli zostało naruszone jego oryginalne opakowanie, a także dotyczy to materiałów eksploatacyjnych (np. preparatów AG Chemi ), kaset video-audio, czystych płyt CD, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. Zwrot pieniędzy
  W celu ułatwienia zwrotu pieniędzy, prosimy o przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@elektroniksc.com.pl
  Ważne! Towar nie może nosić znaków używania, opakowanie musi obejmować wszelkie dołączone materiały, jak również musi zawierać oryginał dokumentu sprzedaży (paragon-faktura) - klient powinien pozostawić sobie ksero oryginału, w celu dochodzenia swoich praw w przypadku zaginięcia przesyłki.

TWOJE KONTO

 1. Aktywacja konta
  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, informacja o założeniu nowego konta jest przesyłana do bazy danych klientów sklepu Elektronik s.c., a na e-mail podany przy rejestracji zostanie przesłana wiadomość, za pomocą której będzie można aktywować swoje konto.
 2. Jak wprowadzić zmiany w koncie?
  W celu wprowadzenia zmian w swoim koncie (zmiana hasła, dodanie nowej firmy, zmiana numeru telefonu itd.) należy w pierwszej kolejności zalogować się (podać swoją nazwę użytkownika i hasło) w polu Twoje konto. Po zalogowaniu automatycznie wyświetli się menu konfiguracyjne, za pomocą którego będzie można dokonać wszelkich zmian.

WYSZUKIWARKA

 1. Jak szukać produktów?
  W puste pole wpisz szukane wyrażenie lub jego część (np. TDA) i wciśnij przycisk "Szukaj". System przeszuka całą bazę produktów, ich nazwy wraz z kodami i zwróci wszystkie produkty zawierające wpisane wyrażenie.

  UWAGI:

  • minimalna długość szukanych wyrażeń to 2 znaki
  • możesz wpisać maksymalnie dwa wyrażenia
  • system nie rozróżnia małych i dużych liter
  • możesz zawęzić obszar przeszukiwania wybierając w liście wyboru grupę produktów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Prywatność
  Firma Elektronik s.c. podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić prywatność danych klientów. Firma nasza posiada zabezpieczenia baz danych zgodne z normami i zaleceniami zawartymi w odpowiednich przepisach. Żadne informacje osobiste nie będą bez zgody właściciela udostępniane innym firmom ani osobom trzecim. Jeśli jednak klient życzy sobie przesłania czegokolwiek na swój adres, musi podać adres i nazwisko, które to dane zostaną następnie przekazane firmie przewozowej Poczta Polska. Dane osobowe związane z rozliczeniami fiskalnymi są przetwarzane przez firmę Elektronik s.c. zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Osoby, których dane te dotyczą mają prawo wglądu, poprawiania i usuwania ich na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów fiskalnych i innych przepisów dotyczących prowadzonej przez firmę Elektronik s.c.  działalności. Firma Elektronik s.c. ma prawo odmówić poprawienia lub usunięcia tych danych jeżeli nie jest to dopuszczone przez przepisy fiskalne lub inne przepisy i ustawy. Na podstawie obowiązującego prawa, prawo wglądu do danych osobowych związanych z rozliczeniami fiskalnymi mają również urzędnicy administracji państwowej.

ELEKTRONIK ul. Kaliska 5, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. (62) 736 75 91, fax (62) 735 13 10, e-mail: sklep@elektroniksc.com.pl
 

Opinie sklepu Elektroniksc.com.pl
Hurtownie Ostrów Wielkopolski